­

உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சாப்ட்வேர் களும் இங்கே இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம் .மேலும் உங்களுக்கு தேவையான சாப்ட்வேர் பெயரை கருத்துகள் பகுதியில் குறிப்பிடுங்க .ஒரு வார காலத்தில் பதிவிடப்படும்.

0

Xillisoft Video Converter Ultimate v7.1.0 இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

1)Install "Xilisoft Video Converter".
2)Make Sure "Xilisoft Video Converter" Is Closed.
3)Click On "Xilisoft Video Converter Crack".
4)Copy/Drag the crack and paste it in "C:\Program Files\Xilisoft\Video Converter Ultimate".
5)Replace original file.
6)Run "Xilisoft Video Converter" > Click on "Help" > "Enter License Code".
7)Choose a 'Username' & 'Serial'
8)Enjoy!!

Automated Cracking 1:
Automated Cracking 1 Allows to skip the replace steps - As it will automatically replace the original file(s) by the cracked one(s).
Choose Automated Cracking 1 (x32) If your running a x32bit OS.
Choose Automated Cracking 1 (x64) If your running a x64bit OS.
NOTE: Works if the software is installed in it's default location. - If Software needs Services to be Killed it will Kill it too.

Read more »
0

Skype 5.1.0.112 இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Free video calling

Why just talk when you can see each other face-to-face? Video call your family in Australia, your friends in Spain or your colleagues in Japan, for free. It’s the next best thing to being there.

Call phones and mobiles


Call people all over the world on their phone or mobile from just 1.2¢ per minute* using Skype

Free Skype calls

Talk to anyone else on Skype, anywhere in the world, for free with a Skype-to-Skype call. Catch up with your backpacking brother in Asia, check in with your boss away in the US – call any Skype contact for free.

Read more »
0

AVG Internet Security 2012 Final X86 With Serial இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

AVG Internet Security 2012 Business Edition - is a program for protecting your PC from dangerous objects and network threats. Program blocks viruses, trojans, worms, spyware, and firewall to protect against network attacks. If you are using AVG Internet Security Business Edition 2012 you will not have to worry about identity theft, spam or viruses.

The program contains a built-in anti-virus module, firewall, detection system, and unsolicited e-mail applications to steal confidential data. AVG Internet Security Business Edition 2012 provides an opportunity to forestall the introduction of all types of threats to computer equipment from the Internet, protects against viruses, Trojans, spyware applications, veiled threats and hacker attacks.

Read more »
1

Autodesk AutoCAD 2012 (x86/x64) Included Crack and Serial இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

AutoCAD ® is the world leader in solutions for 2D-and 3D-design. As more graphic, 3D modeling to accelerate the design work and documentation, share models and develop new ideas. For AutoCAD available thousands of add-ons that can satisfy the needs of a wide range of clients. It's time to design a new way - while AutoCAD.

New features of AutoCAD 2012 is called a true technological breakthrough, which will please many millions of users of this software.

AutoCAD 2012 has a parameter, and now any changes between objects are supported by user defined relationship. This significantly reduces the time to make changes to the projects.
The emergence of tools to work with arbitrary shapes became possible to create and analyze the most complex three-dimensional objects. In addition, 3D printing is now supported, so it's easier to get prototypes and physical prototypes.

According to numerous requests from international community of users Autodesk (AUGI) in AutoCAD 2012 strengthened, with the format of PDF. PDF files can be used as the substrate, and improved the quality of imports into PDF. This will facilitate data exchange between all interested parties in the project.

Read more »
0

Autodesk Maya (2012) (x86/x64) Crack and Serial Included இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Autodesk® Maya® 3D animation software delivers an end-to-end creative workflow with comprehensive tools for animation, modeling, simulation, visual effects, rendering, matchmoving, and compositing on a highly extensible production platform. Whether you work in film, games, television, advertising, publishing, or graphic design, Maya offers state-of-the-art toolsets, combined into a single affordable offering designed to help meet today’s demanding production requirements. Autodesk® Maya® 2012 delivers new toolsets for previsualization and game prototyping, extended simulation capabilities, and improved pipeline integration.

Read more »
0

DAP 10.0.2.6 Beta Multilingual incl Crackஇலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

DAP 10 is the new powerful version of the world’s most popular download accelerator and manager- Download Accelerator Plus (DAP). In DAP 10, SPEEDbit is reinventing what a download manager can be.

The new DAP 10 platform consists of the core DAP download acceleration engine, streamlined and optimized for powerful efficiency and ease of use. On top of that powerful core, DAP now carries its features as add-ons, allowing you to choose and customize your download experience. DAP 10 is also equipped with two major features: DAPsters and Link Checker:


DAPsters DAPsters Manager – new feature in DAP 10 Beta
One-Click download from Hosting sites such as fileserve.com & hotfile.com

Read more »
0

DivX Plus 8.2.2 Build 1.8.6.16 – With Serial இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Download DivX Plus Software to play DivX, AVI, MKV, MOV and MP4 video with our media player. Or watch these videos in other popular media players like Windows Media Player or Media Player classic. Purchase DivX Pro to create your own HD DivX videos. DivX® is a digital video format that offers a high-quality viewing experience on any device or platform — from your PC to your phone to your living room TV. Over 100 million devices that support DivX video have shipped worldwide from major manufactures, including DVD players, gaming consoles, mobile phones and more. DivX® gives you the power to watch, create and share high-quality videos on your Windows or Mac computer. DivX technology enables highly compressed video without compromising visual quality — so you can enjoy a cinematic experience on your computer, in your living room or wherever you go.
H.264 is a new standard that is poised to power the high definition video revolution by offering incredible visual quality, performance and efficiency. DivX 8 gives you all the tools you need to take full advantage of H.264 for a truly cinematic video experience.

Read more »
1

stock market s/w amibroker prov 5.20 and pattern explorer.. n other all stock market famous softwarez..இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

AmiBroker is a comprehensive technical analysis program, allowing you to study and predict trends in the market and to maintain a portfolio of shares. It incorporates a powerful set

of technical analysis tools, OLE Automation/ARexx interface with rich command set and several options for quotation data import. All these features are available from clean and

user friendly interface.


amibroker is a technical analysis software used to analysis price action of stocks

Read more »
2

BS Player Pro v2.62.1068 Multilingual Incl Keymaker-CORE இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

BS.Player - the best multimedia player (DivX, HD and AVC video, movie, audio, DVD, YouTube) in the world! Ever since the very beginning in the year 2000, the BS.Player™ has been one of the world's most popular multimedia players. It is popular for many reasons, one however should be pointed out: BS.Player™ is the first player ever to enable its users to focus on watching the movie instead of dealing with poor computer capabilities or running around looking for a proper setting and codec.

BS.Player ™ is used by more than 70 millions of multi media users throughout the world and it has been translated into more than 90 world languages. All downloaded versions of our FREE version exceed the sum of all downloads of competitive media players and payable DivX or DVD players. Because it does not use much of the CPU processing resources for multimedia playback it is suitable for all those who use slightly less capable computers.

Read more »
0

Portrait Professional Studio v10.9.5 Final இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

An application that allows anyone to look great in a photo
Portrait Professional is a sophisticated computer program that has been trained in male and female beauty. The software has been shown hundreds of examples of beautiful photographs of human faces, and using sophisticated statistical techniques, it has learnt how to subtly enhance photographs to make them more beautiful. What does this mean for you? It means that you can give your photographs an automatic "celebrity makeover" correcting the lighting and makeup, removing blemishes and generally making your subject look as good as possible.

Portrait Professional is a painting program that will not require any artistic skill. All you have to do is identify some points on the photo — such as the corners of the eyes, and the edges of the lips — and the software then calculates how to make your subject look their absolute best.
The software has been trained in all aspects of beauty. It allows you to choose how much to enhance the lighting, the skin texture and even how many wrinkles to remove. It even allows you subtly re-sculpt the face to make your subject look as good as possible.
Portrait Professional enhances people in the same way that good lighting and perfect makeup is used to make someone look more attractive. The software lets anyone look as good as a celebrity in a magazine.

Read more »
0

USB Disk Security v6.0.0.126 இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

USB Disk Security Full security software to prevent virus penetration of USB memory and the best anti-virus to find and remove viruses from memory is fully confident that you connect to any USB memory without any danger threaten your computer creates. USB Disk Security as an antivirus for memory such as flash memory or a cool disk without the need to update new virus is used and the detection of the virus will inform you.


USB Disk Security USB Disk Security Software Tools:

*USBShield: Watch a real-time software from any possible attacks through the USB drive to protect and block any attack and it uses a new technology.


*USBScan: scanning USB drive visitors with analysis and review, the secret of each virus to detect.

Read more »
2

Xara Designer Pro X 8.1.0.22207


Xara Designer Pro (formerly Xtreme Pro) is our top of the range product and includes all the features and templates of Web Designer and Photo & Graphic Designer. Plus it adds extra features that Pro designers need including support for PDF/X, PANTONE® and color separations, multi-core processor support for extra speed, enhanced import/export filters, a pro version of the photo panorama tool and more.Producing vector illustrations is quick and easy using the comprehensive drawing tools, but many of the advanced features which Xara pioneered - such as transparency and real-time anti-aliasing - can be applied to both vector and bitmap images. Rather than falling into the bloatware trap that is common with graphics products, Xara has concentrated on creating the world's best implementation of the essential toolset that designers really need, in order to ensure that working with Xara X can be both highly creative and very productive. As well as all the drawing tools you would expect, Xara X offers options such as automated shadows, bevels and contours, pressure sensitive brush stroking, multi-stage graduated fills and feathering.

Read more »
10

Free Download Ulead Video Studio Full Version 11.5

Ulead Video Studio is a beautiful powerful video editing software which is globally used by common computer users as well as Experts. I had used it myself when it was in its earlier version, I used to use its version no 11.0. But now the version 12.0 has also been released. It is very easy to use software and without any specific skills anyone can use it. You can add several text animations to your videos, you can include a large number of filters and effects to your videos. It is completely designed for video editing and you will find the real environment for edit your videos. I am recommending it to you because whatever I like, I recommend that to my readers of Onlineustaad.com, however, I am not the one who will force you to buy or to choose the things I choose for myself. You have your own choices, but I just can give you suggestions. and I also want to take suggestions from you.. That's all my buddies and you can download this software by a given link Below.

How to Install & Register Ulead Video Studio Software?

It is really really easy to install software and you don't need to worry about installation.

Read more »
0

TuneUp Utilities™ 2011 V.10.0.2011.65 with TuneUp Program Deactivator


Overview of all functions

The perfect thing Windows® tinkerers: the new "Overview of all functions" category on the Start Center. It gives you immediate access to all 32 TuneUp Utilities™ 2011 functions as well as settings, so your favorite functions are right there when you need them. You’ll also find the well-laid-out Optimization Report, TuneUp Utilities™ update function and a useful editor for working with the Windows® registry.


Show Optimization Report

Show Optimization Report
Clearly shows how many PC problems were already fixed
Gives you an overview of performance optimizations
Includes results from the last 7 days, 30 days and from when TuneUp Utilities™ 2011 was first installed
                                http://h11.abload.de/img/coverq8ip.png

Confidence and safety are written in capital letters in the TuneUp Optimization Report. It shows you how many unnecessary files were cleaned out, how many orphaned registry entries were deleted and how many PC problems were fixed. The report contains the actions of the last 7 days, the last 30 days, and even those since the installation of TuneUp Utilities™ 2011.

We’re always continuing to develop TuneUp Utilities™ 2011 so it’s state of the art. You get a list of available updates with a brief description of new or changed functions and can automatically download these after confirmation—at no charge, of course.

Read more »
0

Vuze 4.4.0.0

http://www.oversite.org/wp-content/uploads/2012/03/Azureus-Vuze.png
Vuze (formerly Azureus) is a free BitTorrent client used to transfer files via the BitTorrent protocol. Vuze is written in Java, and uses the Azureus Engine. Vuze offers multiple torrent downloads, queuing/priority systems (on torrents and files), start/stop seeding options and instant access to numerous pieces of information about your torrents.

In addition to bittorrenting, Vuze allows you to view, publish and share original DVD and HD quality video content. You can see content through channels and categories containing TV shows, music videos, movies, video games and others.

If you publish your own original content through Vuze, you can charge for it and make money.

Please note: You must have Java installed to be able to run Vuze.
Main features Azureus Vuze:
- Multiple torrent downloads
- Upload and download speed limiting, both globally and per torrent
- Advanced seeding rules
- Adjustable disk cache
- Only uses one port for all the torrents
- UPnP sets the forward on your router
- Can use a proxy, for both tracker and peer communications
- Fast resume

Read more »
1

Nero 11 v11.0.15500 HD Platinum Retail (ESD) - Multilangual

Nero 11 enables a new way to create and share with others photos, music and video. You get a really full means, which includes the function of the simple and advanced video editing, video conversion technology innovation for watching movies on any device, as well as the possibility of burning and backup for all your needs for working with digital content.
What's new in Nero 11:
Throughout the package contains Nero 11 significant improvements. Now it's much easier to get information about all the new features and how to use various applications included in the package.
http://img11.nnm.ru/1/f/e/1/a/4210f3bcbfceb6bc6c48ba08768.png

The new browser Nero MediaBrowser used in conjunction with Nero Kwik Media, which ensures the integrity of the package Nero 11. With it you can access the library Nero Kwik Media Nero applications from all 11 to easily add any content in their projects.
Adding content to the library Nero Kwik Media also has a simple, especially with mobile devices. Thanks to the extension app Nero Kwik Mobile Sync and Nero Kwik WiFi Sync for Android devices can easily import and synchronize content between PCs and smartphones and Android Tablet PC via USB or Wi-Fi.

Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...