­

உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சாப்ட்வேர் களும் இங்கே இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம் .மேலும் உங்களுக்கு தேவையான சாப்ட்வேர் பெயரை கருத்துகள் பகுதியில் குறிப்பிடுங்க .ஒரு வார காலத்தில் பதிவிடப்படும்.

1

GTA San Andreas ['AO' Version] [Super Compressed] 700MBஇலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Posted Image

Quote
Minimal System:

1GHz Intel Pentium III or AMD Athlon Processor
256MB of RAM
8x DVD-ROM Drive
3.6 GB of free space for a minimal install
64MB Video Card with DirectX 9 compatible drivers
DirectX 9 compatible Stereo Sound Card
Keyboard & MouseRecommended System :

Intel Pentium 4 or AMD Athlon XP processor
384MB(+) of RAM
16x DVD-ROM drive
4.7 GB of free space for a full install
128MB Video Card with DirectX 9 compatible drivers
DirectX 9 compatible Surround Sound Card
Game pad with twin axis analog controls (USB or Joystick Port)
Keyboard & Mouse


The game is set in the fictional state of San Andreas, which contains three metropolitan cities: Los Santos, based on Los Angeles, San Fierro, based on San Francisco and Las Venturas, based on Las Vegas. Set in late 1992,[12] San Andreas revolves around the gang member Carl "CJ" Johnson returning home from Liberty City to Los Santos, San Andreas, after learning of his mother's murder. CJ finds his old friends and family in disarray. Over the course of the game, CJ gradually unravels the plot behind his mother's murder.

The high-level plot strongly resembles the LAPD Rampart Scandal and the game even culminates with a spoof of the 1992 Los Angeles riots.

Read more »
0

CCleaner 3.20.1750 Bussines + Pro edition இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

CCleaner Business Edition is the easiest way to make your PC instantly faster. It makes PCs run Clean, Safe and Fast!
Whether you have a single computer or several, deploy CCleaner Business Edition in your office for a dramatic improvement in productivity and computer safety.

- Instantly faster PC
- One-Click cleaning
- Faster web browsing
- Eliminates tracking info and super cookies
- Faster PC boot up
- Get 'like new' performance without buying new PC
- Millions of users worldwide
 CCleaner is the number-one tool for cleaning your Windows PC. It protects your privacy online and makes your computer faster and more secure. CCleaner is easy to use and a small, fast download and user interface has the modern look. CCleaner is a freeware system optimization and privacy tool. Removes unused files from your system * allowing Windows to run faster and freeing up valuable hard disk space. It also cleans traces of your online activities such as your Internet history. CCleaner can run from a USB thumbdrive and be installed/run on a computer without a complicated setup process. It is possible to specify files, folders and registry keys to ignore from the cleaning process. But the best part is that it*s fast (normally taking less than a second to run) and contains NO Spyware or Adware!

Read more »
0

Aleo Flash Banner Maker 3.6 இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....


Powerful
Ultimate Flash animation design tool to help you create Flash intros, Flash banners, Flash slideshow, Flash AD and ecards, which can be used in any website and blog (MySpace, Google Blog, MSN Space and more). There is no need to learn Flash or Actionscripts, just need a few clicks!
Easy
Wizard style user interface, extremely easy to use.
Flexible
Lots of animated background effects, text effects and image effects, all effects are customizable, including texts, fonts, URL links, colors, sounds etc.
Long-term
Lifetime free upgrade, enjoy much more wonderful Flash effects with our design team in the following upgraded versions.

Read more »
0

Quick Heal Total Security 2012 Full License இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Heal Total Security 2012 Full License Crack claim to have great power to conduct a safe guard against your computer. Quick Heal Total Security 2012 Full Version promises to offer everything the user needs to stay on the safe side includes antivirus, antispyware tool, firewall, antiphishing utilities and many, many other things to preserve your valuable data.

Features of Quick Heal Total Security 2012 Full :

* AntiVirus

* AntiSpyware

* AntiMalware

* AntiRootkit

* USB Drive Protection

* Browsing Protection

* Self Protection

* Entertainment Mode

* AntiPhishing

* AntiSpam

* Firewall Protection

* Parental Control

Read more »
0

Hotspot Shield full version இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Protecting the web for your security, privacy and anonymity! Get behind the SHIELD!

- Secure your web session with HTTPS encryption.
- Hide your IP address for your privacy online.
- Access all content privately without censorship; bypass firewalls.
- Protect yourself from snoopers at Wi-Fi hotspots, hotels, airports, corporate offices and ISP hubs.
- Works on wireless and wired connections alike.
- Secure your data & personal information online.

Hotspot Shield protects your entire web surfing session; securing your connection at both your home Internet network & Public Internet networks (both wired and wireless). Hotspot Shield protects your identity by ensuring that all web transactions (shopping, filling out forms, downloads) are secured through HTTPS. Hotspot Shield also makes you private online making your identity invisible to third party websites and ISP?s. Unless you choose to sign into a certain site, you will be anonymous for your entire web session with Hotspot Shield. We love the web because of the freedom that it creates to explore, organize, and communicate. Hotspot Shield enables access to all information online, providing freedom to access all web content freely and securely. Secure your entire web session and ensure your privacy online; your passwords, credit card numbers, and all of your data is secured with Hotspot Shield. Standard antivirus software protects your computer, but not your web activities.

Read more »
0

SecurityCam 1.3.0.1 இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

SecurityCam - a program that can provide surveillance for your home or office via webcam. SecurityCam transform your webcam into a professional unit for tracking. The program can record video, take pictures, and even connect to your phone, at the time of detection of movement in the room. SecurityCam is a powerful tool to detect and allows users to monitor what is being done on a particular PC. The program is not visible in the taskbar. After a motion SecurityCam starts recording video or make a screen shot. The program may further make some other functions, such as playing a warning sound. 
SecurityCam is a powerful video surveillance software that monitors web camera, connected to computer, and enables users to keep an eye on their properties from a local location or remote location via the Internet. The program stays out of way in system tray area, and waits for a movement at the front of the camera. Once movement is detected, SecurityCam starts either video recording or makes a snapshot of a picture. The program can optionally do some other functions like playback a warning sound.

Read more »
0

Folder Lock 6.6.5 With Key And pAcH FiNal இலவச தரவிறக்கம் செய்ய.........

Folder Lock is a fast file-security program that can password-protect, lock, hide and encrypt any number of files, folders, drives, pictures and documents in seconds. Protected files are hidden, undeletable, inaccessible and highly secure. It hides files from kids, friends and co-workers, safeguards them from viruses, trojans, worms and spyware, and even protects them from networked PCs, cable users and hackers. Files can also be protected on USB Flash Drives, Memory Sticks, CD-RW, floppies and notebooks. Protection works even if files are taken from one PC to another on a removable disk, without the need to install any software. It locks files in Windows, DOS and even Safe Modes. Additional Options include Stealth Mode, Hacker Attempt Monitoring, Shred files, AutoLock, Auto Shutdown PC, Lock your PC, Erase PC tracks, 256-bit Blowfish Encryption and Context Menu in Explorer.

Read more »
0

DFX Audio Enhancer v9.304 இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Size : 12178 KB
language : English
Release Date : 21st May 2009

Give your digital music files more vibrancy with DFX Audio Enhancer. DFX enhances your music listening experience by improving the sound quality of MP3, Windows Media, Internet radio and other music files. With DFX you can transform the sound of your PC into that of an expensive stereo system placed in a perfectly designed listening environment. Renew stereo depth, boost your audio levels and produce a deep, rich bass sound.

Features:

» Advanced DSP Sound Enhancement Effects
» Speakers and Headphones Optimization
» Finely-tuned, Customizable Music Presets
» Dynamic Sound Spectrum Analyzer
» Powerful Audio Processing Modes
» Stylish, Shapely Skins
» Space Saving Mini-mode Interface
» Presets Backup and Restore
» Preset Song Associations
» 5.1/7.1 Surround Sound Support
» 64-Bit Windows Support

Read more »
2

Fallout 3 pc game இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Title: Fallout 3: Game Of The Year Edition
Genre: RPG
Interface Language: English (text and voice)
Year: 2009
Developer: Bethesda Softworks
Publisher: Bethesda Softworks
File size: 3.72 GiB
Publication Type: RePack
The medicine: not required
Release Group: BiNGaMeS
Platform: PC

About the Game: Continuation of cult role-playing series, which the unfolding events in the world, post-nuclear war. War ... War is always war and never changes. At the end of the twenty-first century struggle for oil fields provoked the conflict between the U.S. and China. The diplomatic dispute soon escalated into armed confrontation between two superpowers, which lasted a few hours. Who launched the first missiles had remained a mystery. Earth has become a scorched desert. There were no losers or winners: Fallout 3: Game Of The Year Edition, in addition to the original game, patched to the latest version includes the following episodes: The Pitt, Operation: Anchorage, Broken Steel, Point Lookout and Mothership Zeta.

Read more »
1

Autorun Virus Remover 3.0 Build 0201 இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Autorun Virus Remover can detect and clean hundreds of usb/autorun viruses and it will block viruses and trojans trying to attack when USB device is inserted. Autorun Virus Remover provides 100% protection against any malicious programs trying to attack via USB storage(USB drive?USB stick?pen drive?flash drive?flash card?secure digital card?removable storage?portable storage?ipod?media player). Compare Autorun Virus Remover with other antivirus solutions, you will find out its highlights: Autorun Virus Remover provides 100% protection against any threats via USB drive, however, the majority of other products are unable even to guarantee 90% protection. Autorun Virus Remover can detect and clean the usb virus/worm/trojan such as Ravmon,auto.exe in your computer or usb drive,it could solve the problem that unable to open a drive by double clicking. It also removes the leftovers of virus by removing the autorun.inf files and cleaning up your system registry, so you won't see the autoplay item anymore.

100% protection against any malicious programs via USB storage
Autorun Virus Remover uses innovative proactive technology to block any threats via USB drive. There are relatively few products available in shops or on the Internet which offer even close to 100% protection against any malicious programs via USB drive. The majority of products are unable even to guarantee 90% protection. Autorun Virus Remover is the world's best software to block threats via USB drive.

Read more »
0

Steinberg Nuendo v4.3 + Expansion Kit PC இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Steinberg Nuendo v4.3 + Expansion Kit PC -AiRISO
Nuendo 4 is an advanced audio and post production system. Delivering a next-generation audio production environment for audio post, studio production and live recording, Nuendo 4 empowers audio professionals by elevating creativity and productivity to new heights. Technologically advanced yet extraordinarily intuitive and fully customizable, Nuendo 4 offers streamlined, precision tools that save time and boost creativity for audio professionals in today’s media, recording and film industries. Nuendo 4 provides scaleable, cross-platform systems that integrate easily and fully with premiere components by industry-leading plug-in and hardware manufacturers. Steinberg technologies provide unprecedented power, flexibility and speed, accelerating recording, mixing, editing and sound design workflows to an unprecedented level.

Read more »
0

Microsoft Windows XP Professional SP3 இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Microsoft.Windows.XP.Professional.SP3.Integrated.July.2011.SATA-P2P
File Name: Microsoft.Windows.XP.Professional.SP3.Integrated.July.2011.SATA.iso
Size: 609.94 MB

Description:

The Windows XP Professional operating system is the best choice for businesses of all sizes. Windows XP Professional integrates the strengths of Windows 2000 Professional, such as standards-based security, manageability, and reliability, with the best business features of Windows 98 and Windows Millennium Edition, such as plug and play, simplified user interface, and innovative support services. This combination creates the best desktop operating system for business. Whether your business deploys Windows XP Professional on a single computer or throughout a worldwide network, this operating system increases your computing power while lowering cost of ownership for desktop computers.Windows XP Service Pack 3 (SP3) includes all previously released updates for the operating system. This update also includes a small number of new functionalities, which do not significantly change customers' experience with the operating system.


What's in SP3:

Windows XP Service Pack 3 (SP3) includes all previously released updates for the operating system. This update also includes a small number of new functionalities, which do not significantly change customers’ experience with the operating system.

Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...