­

உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சாப்ட்வேர் களும் இங்கே இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம் .மேலும் உங்களுக்கு தேவையான சாப்ட்வேர் பெயரை கருத்துகள் பகுதியில் குறிப்பிடுங்க .ஒரு வார காலத்தில் பதிவிடப்படும்.

3

Simple Home Budget Lite v.1.7.1 இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

Simple Home Budget is a personal budget manager for home users. The program lets you enter transactions of all kinds and analyze income and expenses shown in the summary color-coded Overview chart. At a glance, you'll see what you have and will have coming in, going out, and most importantly, what's left over each month to spend or save. It'll help you pinpoint costs and areas of excessive expenditure and control your finances better.


Simple Home Budget opens to the main window with the sidebar and tabbed main area. The sidebar shows the calendar to select an active month of data, the form to add new transactions and totals of income, expenses and net income for a selected month, as well as expected totals for scheduled transactions. The tabbed area provides a quick access to transactions for a selected month or day, recurring transactions, summarized monthly view of income and expense by categories and graphic overview for a year. Thanks to the intuitive design, the majority of data entry and maintenance operations are less than two mouse clicks away!

Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...