­

உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சாப்ட்வேர் களும் இங்கே இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்யலாம் .மேலும் உங்களுக்கு தேவையான சாப்ட்வேர் பெயரை கருத்துகள் பகுதியில் குறிப்பிடுங்க .ஒரு வார காலத்தில் பதிவிடப்படும்.

MagicSoft CG5 + Crack இலவச தரவிறக்கம் செய்ய .....

MagicSoft PlayOut ver 5


INTRO

Magicsoft Playout is a solution built upon a client-server architecture that provides noticeable stability and usability advantages.
It allows for optimum CPU balancing using today's multi-core systems; the server controls the video output while the client manages the playlist.
The media files are verified by the client application before being accepted for playout.
More than one client can run and you can dynamically jump from one playlist to another.


Description

The software runs on Windows OS and can use SD, HDV and full HD material in the same playlist.
It works with Blackmagic's DeckLink or Intensity cards.
Output can be either analog or digital depending on the video card used.
The signals you can work with may be analog and/or digital depending of the card that is used.

Flexibility

Supported SD formats
DV in .avi container (fourCC dvsd and dsvd)
Mpeg2 (4:2:0 or 4:2:2 ) with extension mpg, m2p, mp2, vob, m2t, ts
QuickTime (can also have alpha channel) with extension .mov
Windows Media Video with extension .wmv
Mpeg4 (AVC) with extension .mts
For PAL the clips must have 576 lines (a clip with a size like 704x576 or 512x576 will be accepted in playlist and resized to 720x576)
For NTSC the materials must have 480 or 486 lines (and will be resized to become 720x480 or 720x486 if is necessary)

Supported HD formats
All supported SD materials (upscaling is done automatically)
HDV (1440 x 1080i .m2t or mpeg2)
Mpeg2 (4:2:0 or 4:2:2 ) with extension mpg, m2p, mp2, vob, m2t, ts
Windows Media Video with extension .wmv
Mpeg4 (HD-AVC) with extension .mts

Supported audio codecs
DV avi must have the sound uncompressed
Mpeg2 materials must have the sound as mp2 or PCM
Materials without sound are accepted for playout
Supported sampling rates are : 8000 , 11025 ,16000 , 22050 , 24000 , 32000 , 44100 and 48000 Hz
Both 8bit and 16bit and mono and stereo materials can be played

Supported NLE software
Adobe Premiere (beginning with version 6.0)
Apple Final Cut Pro
Avid (using Sorenson for files larger that 2 GB)
Canopus Edius (export as Microsoft DV)
Sony Vegas
Pinnacle Liquid

Supported encoders
Mainconcept
Canopus Procoder
CinemaCraft
Other encoders may work

In the next version of the software ,support for other codecs and containers are planned
Please contact us if you have any suggestions

Client-server architecture

MagicSoft playout solution has a Client-server architecture and that brings some noticeable advantages for stability and usability
- server (which controls the Decklink card) and clients (which manage the playlist(s)) allow a better cpu balancing for today's multicore CPU
- clips are verified in the client application before being accepted for playout
- you can have more than one client started and you can dynamically jump from one playlist to another

Linking with MagicSoft CG

The playout program has a very powerful way to link to the MagicSoft CG (Ultrared) acting as a TCP client to send the metadata associated to each clip to GC.
The TCP/IP protocol allows you to control the text or image displayed by a project and can also trigger the projects.
                                                                    link

13 comments:

 1. suseendran said...:

  hello sir i this site is very useful for me.and i want a software keygen for wifi rehacker thank you.

 1. Jacob Zelaya said...:

  this is a play out not the CG

 1. Jacob Zelaya said...:
  This comment has been removed by the author.
 1. Smart Riyas said...:

  this link are not work plz give new link plz i want balck magic or royal tv software

 1. Ganesh Kumar said...:

  chennel magic playout software ..with crack

 1. Kannan Kannan said...:

  blackmagic, royal tv software crack. contect me; lovely20112011@gmail.com

 1. sathish kumar said...:

  please give link for wiplay broadcast software full crack and av broadcat system for cable software full crack plz plz plz
  t.sathish1439@gmail.com

 1. SPANNER BOY said...:

  Sir I want any one cable play out software please sir

 1. Blackmagic 16.4 with crack pls upload

 1. Blackmagic 16.4 with crack pls upload

 1. Unknown said...:

  Royal tv software with crack

 1. Sir any body have Deckline software pls send a detail to my email sir deepakromantic@gmail.com

 1. Devendran P said...:

  can i get local channel software with crack enabled.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...